Witaj na e-formularz, a PIT-37

Serwis e-formularze.pl rozwikła problem przesyłania formularzy pit przez Internet, PIT-37. Twoje pity będą wypełnione i wysłane do urzędu poprzez program do pit.

3_1Regułą jest, że każda e-deklaracja musi zawierać bezpieczny podpis elektroniczny. W związku z ułatwianiem składania podatnikom rocznych zeznań podatkowych zezwolono na przesyłanie deklaracji PIT-37 bez konieczności posiadania i podpisywania go podpisem elektronicznym.

Druki onlinePIT 37 przez internet
PIT 37 to jedyny formularz podatkowy, który  może być wysyłany bez podpisu elektronicznego. Dlatego też tak ważne jest ustalenie, czy podatnik powinien za dany rok składać właśnie formularz pit-37.

Pozostałe deklaracje elektroniczne
Inne deklaracje składa się do właściwego urzędu skarbowego również za pomocą Internetu. W takim przypadku formularz pit musi być opatrzony podpisem elektronicznym.
Również w tym przypadku podatnik uzyska UPO.
Podatnik, oprócz deklaracji rocznych wysyłanych bezpośrednio do Urzędów Skarbowych ma możliwość korzystać z tej formy przy wysyłaniu informacji pit 4R oraz pit 11, również do podatnika. W takim przypadku formularz pit 11 powinien nie tylko być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym, ale także w formie umożliwiającej potwierdzenie jego odebrania przez podatnika przed zakończeniem terminu do przekazania informacji.
Pit 11 i pit 4R dostarczany do urzędu skarbowego traktuje się za przekazany we właściwym terminie, jeżeli zostały wysłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za poświadczeniem przedłożenia, do organu podatkowego lub do jednostki informatycznej obsługi administracji podatkowej. W przypadku pit 11 przesyłanej do podatnika taki reżim nie obowiązuje. Konieczne jest zatem potwierdzenie faktu, że pismo zostało podatnikowi faktycznie przekazane.